Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara´da The Ankara Hotel´de yapılacaktır. Kongre temamız “Fizyoterapistler İçin Rehabilitasyonda Cevap Bekleyen Sorular” olarak belirlenmiştir. Fizyoterapistlerin rehabilitasyon hizmetlerindeki gücünü ve hizmet sunumundaki engelleri, mevzuatlar ve bilimsel çalışmalar yönüyle tartışacağımız kongremize sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Kongrede, ülkemizde fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren bölüm/yüksekokul öğretim elemanlarının bilimsel katkıları, özelleşmiş alanlardaki derneklerimiz, çalışma gruplarımız ve alanda çalışan meslektaşlarımızın deneyimleri, genç mezunlarımızın ve sevgili öğrencilerimizin geleceğe bakış açıları ile elde edilecek sonuçlarla Türkiye’deki rehabilitasyon politikalarına yön vermek amaçlanmaktadır.

Rehabilitasyon hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan mevzuat engelleri, yerel, özel ve kamuda verilen rehabilitasyon hizmetleri, fizyoterapistlerin istihdam alanlarında görev ve sorumlulukları, dünyada rehabilitasyon uygulamalarına güncel bakış, yeni istihdam alanları ve bu alanlardaki görev ve sorumluluklarımız gibi konuların tartışılacağı kongrede geleceğin Türkiye’sine fizyoterapistlerin katkıları ortaya konacaktır. Böylece yakın gelecekte herkesin bir fizyoterapisti olmalı hedefinin gerçekleşmesi için bir yol haritası oluşturulacaktır.

Kongremizde ayrıca bilimsel ve güncel çalışmaların sunulacağı sözel ve poster bildiri oturumlarına da katkılarınızı bekliyoruz.

Tüm dünyada ve ülkemizde fizyoterapistlerin rehabilitasyondaki öneminin vurgulanması, rehabilitasyon araştırmalarının nitelikli bir biçimde sürdürebilmesi için bilim insanlarının, alanda çalışan tüm meslektaşlarımızın, ilgili kuruluşlar ve politika yapıcıların rehabilitasyon hizmetlerini bir arada ve farklı boyutlarıyla tartışacakları bu kongrenin geniş katılımlı, verimli bir kongre olmasını diliyor, sizleri bilgi ve deneyim paylaşımına davet ediyoruz.

Hep birlikte zevkli ve doyurucu bir programda siz değerli meslektaşlarımızla birlikte olmak bizleri onurlandıracaktır.

Prof. Dr. Tülin Düger
Kongre Başkanı